Judit Padrès, Coach personal

INFORMACIÓ LEGAL

En compliment de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Judit Padrès Noguer l’informa que és el titular del lloc web WWW.JUDITPADRES.CAT. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada llei, Judit Padrès Noguer l’informa de les següents dades: el titular d’aquesta pàgina web és Judit Padrès Noguer amb NIF 40348183L, amb domicili social al C/Estricados 28, baixos 3a, a l’Edalp (Espai d’Atenció a la Persona). També es pot contactar amb el titular enviant un correu a info@juditpadres.cat.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS     
La navegació, accés i ús pel lloc web de Judit Padrès Noguer confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des la navegació per les pàgines de Judit Padrès Noguer, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de Judit Padrès Noguer proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de la pàgina web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en el formulari creat per Judit Padrès Noguer per accedir a certs continguts o serveis oferts pel lloc web. També serà responsable de l’ús que doni a les claus d’accés que hagi obtingut omplint el formulari esmentat.

L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per en Judit Padrès Noguer, contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

Judit Padrès Noguer no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declaren que en cap cas procediran a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Judit Padrès Noguer declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris del seu lloc web, pugui derivar de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, Judit Padrès Noguer no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS
Judit Padrès Noguer es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut de la seva pàgina web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les seves condicions d’ús o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions es podran realitzar, a través del seu lloc web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres de posteriors.

RESERVA DE GALETES        
Per més informació veure la política de cookies.

PROTECCIÓ DE DADES        
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, Judit Padrès Noguer informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides pel titular mitjançant els formularis a les seves pàgines, seran introduïdes en un fitxer automatitzat anomenat MAIL sota la responsabilitat de Judit Padrès Noguer, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, Judit Padrès Noguer informa de la possibilitat d’exercir el dret de accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça electrònica info@juditpadres.cat.
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL        
Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si o com cessionària, a l’adreça. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la propietat intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web sense el consentiment exprés de Judit Padrès Noguer.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
Judit Padrès Noguer es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de la seva pàgina web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i Judit Padrès Noguer es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i Judit Padrès Noguer, els jutjats o tribunals propis de la localitat de GIRONA.

Back to Top