Judit Padrès, Coach personal

COACHING INDIVIDUAL: PRESENCIAL I PER SKYPE

Qui millor que un mateix per saber quins són els propis somnis? I com és que, a vegades, ens costa tant que es facin realitat?

Les tècniques de PNL, el Coaching i el Coaching Wingwave ens ajuden tant a concretar quins són aquests somnis com a treballar amb els obstacles que ens impedeixen acomplir-los. Com? A través d’aquestes tècniques aprenem noves estratègies, actituds, habilitats, canviem les nostres creences. Aprenem noves maneres de viure i enfocar la vida.

sessions_individuals

Vivim situacions que sentim com a dificultats, no tant perquè ho siguin sinó per la nostra manera de pensar, d’entendre què passa.  Per exemple: “Com que fa això, no li importo”; “Em va cridar perquè no serveixo per a res”; “No puc”; “No en sóc capaç”…

A les sessions, d’una hora de durada, es crea un espai on la persona expressa, sent, s’escolta. Estan enfocades a generar canvis perquè el client es dirigeixi cap allà on vol arribar i a que realitzi canvis a nivell intern per guanyar força, coherència, confiança amb si mateixa, tranquil·litat.

Les sessions es poden fer presencials, a Banyoles i a Girona. També ofereixo la possibilitat de treballar per skype. Amb el client acordem cada quan ens veurem (és el client qui ho decideix) i el nombre de sessions òptim per a aquell tema en concret.

Amb el Coaching i la PNL seguim avançant en la direcció dels nostres somnis, anhels i desitjos.

On vols arribar? T’hi acompanyo?


PER A QUI EN VULGUI SABER UNA MIQUETA MÉS

El Coaching, segons John Grinder, és la PNL en acció. És una paraula que acaba en –ing per representar el fet que és un procés, en aquest cas, un procés d’acompanyament, ja que una persona n’acompanya una altra en el seu procés de canvi. En el meu cas, acompanyo a través de la PNL (en d’altres tipus de Coaching es parla d’altres fonts d’aprenentatge o enfocaments: sistèmic, transformacional, ontol.lògic..) i també del Coaching Wingwave. Aquesta última metodologia basada, entre d’altres coses, en l’EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, dessensibilització i reprocessament mitjançant moviments oculars) és una eina molt poderosa per superar situacions de bloqueig i assolir canvis i objectius de forma ràpida.

Amb el Coaching i la PNL ens centrem en el que passa i viu la persona en el moment present i posem la direcció allà on vol arribar. S’utilitzen preguntes que ajuden a connectar amb un mateix i descobrir el que un vol;  exercicis per explorar altres punts de vista, augmentar la motivació, viure experiències passades de manera diferent, contactar amb emocions positives…

A vegades el Coach fa de mirall, d’altres és com un explorador, d’altres com una caixa de ressonància (expressa què li  passa amb el que el client expressa). Sempre amb la intenció de que al Coachee li sigui útil el que el Coach aporti.

Hi ha una història que m’agrada molt per explicar el procés del Coaching, que explica el terapeuta i creador d’una de les branques de la hipnosis, Milton Erickson:

“Quan era molt jove, MiIlton Erickson es va trobar un cavall que estava perdut pels voltants de la granja dels seus pares. L’animal no portava cap marca que el pogués identificar. Erickson es va proposar tornar-lo als seus amos, per això el va muntar i el va mantenir en el camí que passava prop de la casa.

Va deixar que el cavall decidís on anar, ell només intervenia quan s’apartava del camí per anar pels prats dels voltants.

Finalment, va arribar amb el cavall fins a la granja d’un veí, a diversos quilòmetres de la seva. El propietari de la casa li va preguntar: «Com has sabut que el cavall era nostre?» Erickson va respondre: “ Jo no ho he sabut, el cavall ho sabia”.

Si esperem obtenir resultats diferents però fem sempre el mateix, el més possible és que aquests canvis mai no arribin.

Hem de decidir, comprometre’ns i agafar responsabilitat sobre la vida que tenim per poder-nos dirigir cap a la vida que volem tenir. En això un Coach pot ser-nos de gran utilitat.

Back to Top