Judit Padrès, Coach personal

CONSTEL·LACIONS FAMILIARS

Què són els Constel.lacions familiars i perquè serveixen?

Les Constel·lacions Familiars són un mètode creat per Bert Hellinger en el qual a partir d’exposar un tema que la persona vol treballar:

  • Conflictes amb algun dels pares.
  • Dificultats amb la parella o per trobar parella.
  • Una situació complicada amb algun fill.
  • Malestar personal, símptomes físics o emocionals.
  • Dificultats per trobar feina.
  • Dificultats en la relació amb els diners.
  • Situacions que es repeteixen en algun àmbit de la vida.

Es realitza el que en diem una constel·lació familiar on es pot veure de forma més profunda el tema que la persona planteja. Amb una constel·lació tan sigui amb altres persones o a nivell individual, creem una imatge del tema i a partir d’aquí es veu la dinàmica de fons de la situació que la persona porta (en aquest vídeo en trobareu més explicació i una mica de demostració).

A vegades hi ha un desordre en la família (Una situació seria quan un fill per exemple, actua com a pare d’un dels pares, perquè aquest va perdre algun progenitor aviat) o s’exclou algú de la família pel dolor que va provocar la seva mort per exemple i es reflecteix d’alguna manera amb la conducta d’un fill… Què fem amb això? En la constel·lació quan es veu la dinàmica que s’està produint (de la qual la persona no n’és conscient) fem un treball perquè cada u en el sistema familiar ocupi el seu lloc, si hi ha algun desequilibri es restableixi l’equilibri i es reconegui i es doni un lloc al que va ser o és i d’aquesta manera el benestar es pugui restablir.

El que va descobrir en Bert Hellinger és que a vega-des malestars i dificultats que vivim tenen relació amb situacions i dinàmiques que hi han en el nostre sistema familiar d’origen. Maneres de funcionar que repetim i vivències (ex: dificultat per estar bé amb una parella de la mateixa manera que a casa la persona va viure que la relació de parella dels pares era molt difícil), pati-ments que tenen a veure amb altres persones de la fa- mília i que “s’adopten”, dificultats per enfocar-se a la pròpia vida i tirar endavant (per exemple: la persona s’identifica amb un germà que va morir i del qual no s’ha fet un dol a la família…).

Els resultats del treball es viuen i es mostren diferent en cada persona i moment. El que solen experi-mentar les persones que fan constel·lacions és que després de fer la constel·lació tenen noves comprensions de la situació (entenen millor què estava passant) i es poden posicionar a un altre lloc del que estaven inicialment. Els efectes poden ser a molts nivells i la persona pot notar que guanya amb més benestar, llibertat, confiança… Fins i tot hi han persones que han experimentat treure’s un “pes de sobre” deixant anar condicionaments i malestars que les acompanyaven i que no sabien d’on venien ni com superar-los.

Amb una constel·lació familiar el que es fa és un treball profund en el tema que la persona planteja perquè pugui produir-se un canvi i millora.

Back to Top