Judit Padrès, Coach personal

La Programació Neurolingüística. Què és? I amb què et pot ajudar?

S’iniciava a principis dels anys 70 a California. John Grinder i Richard Bander (els seus creadors) van començar a estudiar que feia que certes persones destaquessin en el que feien. Buscaven respondre com ho feien les persones per ser excel·lents en el seu camp i ho estudiaven a través de MODELAR. I modelar és posar atenció a COM una persona fa una cosa que nosaltres volem aprendre: què pensa, què és diu, quina actitud té, quins comportaments fa… Per llavors poder-ho fer i obtenir els mateixos resultats.

Modelant i estudiant alguns grans terapeutes del moment a EEUU van descobrir tota una seria de tècniques i pautes que si les persones els apliquem a la nostra vida podem obtenir resultats excel.lents.

Tècniques com: la cura ràpida de fòbies, els ancoratges, el canvi de submodalitats dels nostres records, el treball amb canvi de creences…. Van ser algunes de les moltes tècniques que van extreure. Van descobrir pautes de com funcionem a nivell intern per llavors poder utilitzar-ho i realitzar canvis. És a dir canviant els programes que en algun moment hem après fa que interpretem la realitat de noves maneres i en conseqüència també actuem i vivim de noves maneres. Per exemple poder canviar una creença del tipus: no sóc valuós, no sóc suficient… a sóc valuós, sóc suficient… pot marcar una gran diferència a l’hora de relacionar-nos amb els altres i amb un mateix.

La PNL bàsicament ajuda en l’autoconeixement, en la comunicació i en els proces-sos de canvi. 

Amb la PNL podem treballar temes molt diversos. Des de guanyar amb seguretat, confiança, habilitats comunicatives, a aprendre com definir i acostar-nos als nostres objectius, passant per canviar comportaments i creences.

La Programació Neurolingüística ens ensenya a a treballar amb els nostres programes que els hem adquirit a través de la nostra neurologia i en concret els nostres sentits i que  els  trans-metem i també podem canviar a través de la lingüística.

Si vols saber-ne més al final d’aquest text adjunto un altre post amb informació sobre alguns llibres de PNL que recomano.

I si vols fer treball amb PNL en consulta individual em pots trobar a Girona, Banyoles o per skype. També a través de les formacions que impartim amb  la   Núria   Orriols  ( terapeuta, formadora i didacte de l’Associació Espanyola de PNL)  que  trobareu   a   l’apartat   agenda  d’aquesta web.

Llibres de PNL

About Judit Padrès

Back to Top