Judit Padrès, Coach personal

Posts Tagged ‘el temps ho cura tot’

El temps ho cura tot?

No, el temps ⏳no ho cura tot. La saviesa que coneixem com a popular algunes vegades és només popular i té poc de saviesa. ⠀

Read More
Back to Top