Judit Padrès, Coach personal

Què ens pot ajudar a fer una millor gestió emocional?

Un altre dels grans àmbits que treballo junt amb les persones que veniu és la GESTIÓ EMOCIONAL.

Consultes relacionades amb: poder transitar millor un moment de canvi, poder afrontar alguna situació en concret present o futura, continuar endavant després d’una separació o algun tipus de dol (un canvi professional a vegades desitjat, una separació de parella, algun altre canvi…), saber què m’està passant i com estar millor, etc. Són situacions que ens estan parlant de gestió emocional.

Per una bona gestió emocional ens ajudarà:

🧘RECONÈIXER LES EMOCIONS que sento. Poder-les reconèixer en el cos per saber què expressen aquestes i què necessito.

🧘VALIDAR-LES, no barallar-m’hi. A vegades un mateix per les idees que té no es permet sentir i no permetent-se sentir dificulta que les emocions segueixin el seu curs.

🧘Parlar del que em passa, POSAR-HI PARAULES. Sabem que al parlar-ne es redueix el malestar.

🧘CUIDAR EL MEU DIÀLEG INTERN. Com em parlo, el que penso de com han de ser les coses i com no han de ser, pot dificultar (i a vegades molt) una bona gestió emocional o per contra ajudar-hi.

🧘Davant les emocions intenses: allunyar-me una estona de la situació que m’està provocant les emocions, moure el cos (esport, ballar…), fer respiracions llargues i profundes. O el que ja sé que m’ajuda a reduir la intensitat perquè les emocions no m’invadeixin i em desconnecti de la raó (algo que ens passa quan les emocions són molt intenses).

A molts ens ha passat que en algun moment, ens hem sentit desbordats per emocions, per l’impacte d’una situació, per un moment de dificultat. I la gent amb més sensibilitat tenim més “números” per viure-ho. Ara, a gestionar les emocions en podem aprendre i posar consciència i tenir en compte aquests punts anteriors ens pot ajudar.

About Judit Padrès

Back to Top